Dans i skolen

Arbejder med en tydelig pædagogisk progression, der bygger på nogle forholdsvis få grundprincipper, der gør det enkelt at danse det hele.

Jeg afstemmer altid didaktisk målgrupper og sværhedsgrader, og ofte underviser jeg på flere forskellige niveauer samtidig. 

Målet er at skabe udvikling både for gruppen og den enkelte. 

Undervisning af indskolingen i forbindelse med skolekoncertfestivalen Musik i Tide i Sønderborg 2017. Fotograf Mette Kathrine Jensen

Klassetrin og antal

Jeg har gennem mange år undervist skolebørn i folkedans. Jeg tilpasser undervisningen alle aldersgrupper, og har erfaring med at undervise alle klassetrin både hver for sig i små grupper på 20 til 60 elever og hele skoler på 400 elever. Jeg har arbejdet med både enkeltstående besøg og besøgsrækker, hvor der over nogle besøg sker en progression i undervisningen. 

Ikke kun folkedans fra Danmark

Jeg har gennem årene ikke kun beskæftiget mig med folkedans fra Danmark. Jeg har kendskab til dans fra især resten af det nordiske område men også det meste af Nordeuropa, så der er mange muligheder for sjove kombinationer. 

Hvad kan et besøg bestå i 

Det enkelte besøg kan bestå i at give eleverne en oplevelse af folkedans, men det kan også indgå som et led i undervisningen og på den måde have et særligt emne / fokus. 

Eksempler på ting jeg kan bidrage med:

-Indstudere danse i forbindelse teateruger 

-Opfyldelse af de fælles mål i musik fsva. bevægelse, motorik og fællesdanse

-indgå i idrætsundervisningen i forhold til emnet DANS

-levendegøre danskundervisningen i forbindelse med gennemgang af folkeviser. Se mere under ballader/folkeviser andetsteds på denne hjemmeside.

-konkrete eksempler fra diverse tidsperioder i forbindelse med emneuger, dansk- eller historieundervisningen. 

-lære eleverne de traditionelle danse og lege i forbindelse med højtiderne

 

Eksempler på undervisningsforløb, jeg har lavet:

-Danse fra Rigsfællesskabet med en hel skole delt i to hold (ældste og yngste) á 225 elever, som alle fik gennemgået danse fra hhvs. Danmark, Færøerne og Grønland, hvorefter hele skolen sluttede dagen af med 3 kvarters dans sammen.

-Folkedans med indskolingselever i Sønderborg under skolekoncertfestivalen Musik i Tide. Der var 6 workshops på 1 time med hver 100 til 250 elever.

-Folkedansedage på en skole, hvor jeg havde hver klasse en ad gangen i 1-2 lektioner startende med 0. klasse og hele vejen op til 9. klasse.

 

 

 

Online Undervisningsmateriale

Rod i Traditionerne

Jeg har sammen med Mette Kathrine Jensen Stærk og Henrik Jansberg i samarbejde med Folkedans Danmark udviklet et online undervisningsmateriale til grundskolen, som hedder

Rod i Traditionerne - Dans og Musik i Skolen,

og som ligger frit tilgængeligt på nettet her 

www.roditraditionerne.dk 

Der kan man finde færdige undervisningsforløb på video, som man kan afspille og lære sig sammen med eleverne. Det kræver meget lidt forberedelse forud for den enkelte lektion. Der er både svære og lette udgaver af dansene med indbygget progression, så man finder helt sikkert noget til alle klassetrin.

Man kan følge os på facebook her https://www.facebook.com/roditraditionerne/ 

 

Børnene og jeg har siden sidst talt om, at vi må indrømme, at det her folkedans er meget sjovere, end vi havde forestillet os. Anders, klasselærer.

 

Hej Henrik
Tak for sidst. Det var en stor fornøjelse at blive instrueret af dig - 
tak for god instruktion, godt humør, stort engagement og tålmodighed. 
Jeg blev af en kollega gjort opmærksom på et facebookopslag fra 
handselsstandsforeningen, som jeg synes du skal 
se...

https://www.facebook.com/tonderby/videos/681321768885256/


Der kommer så mange positive tilkendegivelser på vores optræden i disse 
dage - både børn og voksne er svævende :-)
MVH Lene, Tønder Grundskole